Bazalt TaşlarıBlog

Volkanik taşlar nelerdir sorusu, bilim dünyasında çok sık araştırma konusu olmuştur. Magmanın yüzey üzerinde veya yakınında soğuması ile oluşan kayalar, volkanik kayaçlardır. Magmatik kayaçlar katılaşmış kayalar olarak da adlandırılır. Magmanın soğutulduğu yere göre iki gruba ayrılırlar. Bunlar;

  • Dış volkanik taşlar
  • İç volkanik taşlar

Şeklinde sıralanabilir. Dış volkanik taşlar ile iç volkanik taşlar da kendi arasında ayrılır.

Volkanik Taşlar Nelerdir ve Dış Volkanik ile İç Volkanik Taşlar Nelerdir?

Volkanik taşlar nelerdir diye bakıldığında dış volkanik taşlar ile iç volkanik taşlar bilim dünyasında kabul görmüştür. Dış püskürük taşları şu şekilde sıralanabilir;

  • Andezit
  • Bazalt
  • Obsidiyen (volkan camı)
  • Volkanik Tüf

Olarak ayrılmıştır. Bunun yanı sıra iç volkanik taşlar ise;

Şeklindedir. Dış volkanik taşlar ile iç volkanik taşlar kategorisine girenleri tek tek açıklayalım.

Dış Volkanik Taşlar

Magmanın yeryüzünde soğumasıyla oluşan taşlar, dış volkanik taşlardır. Kısa soğuma süreleri nedeniyle küçük kristaller haline gelirler. Patlayıcı taşların en ünlü örnekleri bazalt, andezit, obsidiyen ve volkanik tüftür. Volkanik taşlar nelerdir sorusunda dış volkanik taşların özelliklerini tek tek açıklayalım;

Andezit: Mor, pembemsi, eflatun bir dış püskürme taşıdır. Ankara Taşı da denilmektedir. Dağıtıldığı zaman bir kil (killi topraklar) oluşur.

Bazalt: Koyu gri ve siyah dıştan püsküren bir taştır. Mineraller ince taneli oldukları için ancak mikroskopla görülebilirler. Bazalt demir içerir. Bu nedenle ağır bir taştır.

Obsidiyen (volkanik cam): Dışı siyah, kahverengi, yeşil ve parlak püsküren bir taştır. Magmanın yüzeye ulaştığında ani soğumasıyla oluşur. Bu nedenle cam gibi bir görünüme sahiptir.

Volkanik Tüf: Volkanik külün irili ufaklı parçalarının yapışmasıyla oluşan taşa volkanik tüf denir.

İç Volkanik Taşlar

Yeraltındaki magmanın soğuması ve katılaşmasıyla oluşan kayalar, İç volkanik taşlardır. Yavaş soğuma nedeniyle, iç püskürme kaba kristallerdir. İç magmatik kayaçların en ünlü örnekleri granit, siyenit ve diyorittir.

Granit: İç püskürük bir taş olarak bilim dünyasında bilinir. Kuvars, mika ve feldispat mineralleri içerir. Parçacık boyutundan dolayı minerallerinin görülmesi kolaydır. Birçok çatlak içeren granit kolayca yayılır ve oluşan kuma arena denilmektedir.

Siyenit: Yeşilimsi bir renk ve pembemsi bir renkte bir iç püskürme taşıdır. Adını Mısır’daki Syene (Asuvan) şehrinden almıştır. Siyenit çöktüğünde kil oluşur.

Diyorit: Birbirinden kolayca ayrılabilen açık ve koyu minerallerden oluşan inert bir taştır. Kaba olanlar ince olanlardan daha kolay dağılır.