Blog

Kireç taşının içeriği bakımından Kireç taşı tuz mu sorusu sıklıkla gündeme gelmektedir. Kalsiyum karbonat olarak da bilinen Kireç taşı bir bileşiktir. Yaygın olarak kireçtaşı olarak bilinen CaCO3 (Kireç taşı), beyaz, renksiz ve kokusuz bir kristal yapıya sahip, tuza benzer. Suda çözünmeyen Kireç taşı, argon ve kalsit minerallerinde ve kayaçlarda bulunur. Aynı zamanda kireçtaşı, birçok deniz yaşamı salyangozu, inci ve yumurta kabuğunun temel taşıdır. Adından da anlaşılacağı gibi Kireç taşı, tarımsal amaçlı kullanılan kirecin etken maddesidir. Ayrıca sert sularda kalsiyum iyonları ile karbonat iyonlarının tepkimesiyle kireç taşı oluşur. CACO3’ün ortak adı kireç taşıdır. Halk arasında kireçtaşı olarak bilinen CaCO3, çoğu alanda farklı amaçlarla sıklıkla kullanılmaktadır.

Kireç Taşı Tuz Mu? Asit Mi? Baz Mı?

Kalsiyum karbonat bileşiği olan ve yaygın olarak kalker olarak bilinen CaCO3 (Kireç taşı) , birçok farklı alanda kullanılmaktadır. Özellikle okul hayatında Kireç taşı tuz mu, asit mi yoksa alkali mi olduğu sorusu öğrenciler tarafından sıklıkla sorulur. Bilimde kireç taşı bileşiğinin moleküler ağırlığının 100.0869 gr/mol olarak hesaplanmaktadır. CaCO3, doğada yaygın olarak kabuklarda ve eski kayalarda bulunur. Bu bileşik esasen antasit ailesinin bir üyesidir. Ancak aşırı kullanımı organizmalar için zararlı olabileceğinden kullanırken dikkatli olmalısınız. Bazı hastalıklarda veya sağlık gereksinimlerinde kireç taşı, kalsiyum takviyesi veya antasit olarak kullanılabilir.

CaCO3 Nasıl Bir Bileşiktir?

Kalsiyum karbonat veya CaCO3 kimyasal bir moleküldür. pH değeri, Kireç taşı tuz mu, asit mi yoksa baz mı olduğu sorusuna cevap verecektir. pH’ı 0 ile 7 arasında olan maddelere asit, pH’ı 7 ile 14 arasında olan maddelere baz denir. Asitlerin tadı asıl olarak ekşidir. Bazların tadı ise asıl olarak acıdır. Hem asit hem de alkali (baz) sulu çözeltiler elektriği iletebilir. Alkali cildi tahriş edebilir ve kayganlık hissi verebilir. Kireç taşı bileşiğinin pH değeri 9 olarak hesaplanmıştır. Bu değerle kalsiyum karbonatın baz olduğunu söyleyebiliriz. Ancak kuvvetli bir baz değildir. Kireç suyu da bir çeşit baz olarak kabul edilmektedir. Bir antasit olarak kalsiyum karbonat güçlü bir baz olmamasına rağmen aşırı kullanımı toksik etkilere neden olabilir. Bazlar ve asitler tepkimeye girdiği zaman ortaya tuz ve su çıkar.