BlogUncategorized

Birçok eşya yapımı için madenler kullanılır. Akü yapımında hangi maden kullanılır diye sorulduğunda bu sorunun cevabının en başında kurşun gelir. Ülkemizde pek çok değerli maden vardır. Bunun yanı sıra madenler arasında da en az radyasyonu geçiren çeşitleri de bulunur. Akü yapımında özellikle radyasyonu engelleyen madenler tercih edilir. Doğal olarak oluşan madenler, yer altında olan minerallerin genel adıdır.

Akü Yapımında Hangi Maden Kullanılır ve Radyasyonu Az Geçiren Madenler Nelerdir?

Maden çeşitliliği bakımından çok zengin olan Türkiye’de birçok maden çeşidi çıkar. Akü yapımında hangi maden kullanılır diye bakıldığı zaman, radyasyon geçirmemesi önceliklidir. Maden çeşitlilikleri açısından ülkemiz, dünya üzerinde 10. Sırada yer almaktadır. Türkiye’de bulunan madenler aşağıdaki gibidir;

 • Bakır
 • Bor
 • Demir
 • Krom
 • Linyit
 • Mermer

Gibi madenlerden oluşur.

Madenlerin Sektöre Göre Kullanımı

Madenlerin sektöre göre kullanımına bakıldığında şu şekilde bir sıralama yapmak doğru olabilir;

 • Otomobil üretimi yapıldığı zaman demir kullanılır. Bunun yanı sıra demirin kullanım alanları inşaat sektörü ve bilgisayar yapımıdır
 • Mermer, dekorasyonda kullanılır. Bu yüzden inşaat alanında sıklıkla kullanım alanlarına rastlayabilirsiniz
 • Elektrik tesislerinde kullanılan kömür, fabrikalarda çok sık kullanılmaktadır
 • Bakırın iletken olması, çoğu sektörde kullanımını arttırır. Dolayısıyla bakır kullanımı daha çok elektrik ve elektronik alanlardır
 • Deterjan yapımı, seramik yapımı ve ilaç yapımında bor madeni kullanılır

Tüm bunların içerisinde radyasyonu en az geçiren madde kurşundur. Dolayısıyla akü yapımında hangi maden kullanılır diye sorulduğunda kurşun kullanılır diye cevap verilebilir.

Akünün Çalıştırılması

Akünün çalıştırılması için belirli etkenler söz konusudur. Bu etkenler;

 • Marş motorunun çalışmaya başlaması için akımı sağlamak,
 • Akımı araç motoru çalışmıyorken alıcıya göndermek
 • Motor çalışırken elektrik sistemindeki voltaj ve amperi dengelemek,
 • Böylece Alternatörün ürettiği voltaj bazen yüksek hızlarda çok yüksek olduğundan alıcının zarar görmesini engeller.

Bu durumda akü, alternatör tarafından üretilen akımın bir kısmını emecek ve aşırı voltajın yükselmesini önleyecektir. Benzinli motorda kullanılan 12 V akü, seri bağlı altı adet 2 voltluk aküden oluşmaktadır. Her eleman grubunda birbirine paralel pozitif yüklü ve negatif yüklü levhalar bulunur.

Pozitif plak, aktif bileşen olarak kurşun dioksit içerir. Negatif plaklar aktif bileşen olarak saf kurşun içerir. Plakaların arasına ayırıcı yerleştirilerek plakaları izole ederek kısa devre oluşmasını engeller. Bölmeler çok küçük deliklere sahip bir malzemeden yapılmıştır. Bu nedenle plakalar arasındaki kimyasal reaksiyona müdahale etmeyeceklerdir. Elektrolit, sülfürik asit ve saf su karışımıdır ve aküye yerleştirilir. Bu bileşenler, kurşun köprü ile seri olarak bağlanır.