Blog

Taş kömürü nerede çıkarılır sorusuna geçmeden önce kömürün dünya üzerinde çıkarıldığı yerlere göz atalım. Dünya üzerinde taş kömürü oldukça önemli bir yere sahiptir. Buna ülkemiz de dahil olmak üzere hem ekonomi hem de kalkınma için önemli kaynaklarımızdan biri Taş kömürüdür. Dünya üzerinde kömürün çıkarıldığı yerler;

 • ABD
 • Hindistan
 • Çin
 • Avusturalya
 • Güney Afrika

Olarak sayılabilir. Ülkemizde de kömür yatakları oldukça zengin bir yapıya sahiptir.

Türkiye’de Taş Kömürü Nerede Çıkarılır?

Türkiye’de Taş kömürü nerede çıkarılır diye sorulduğunda aşağıdaki şehirler ilk sıraya girer;

 • Zonguldak Ereğli
 • Kastamonu İnebolu

Türkiye’de asıl olarak 2 tür kömür madeni çıkarılır. Bunlardan biri Taş kömürüyken diğeri de Linyit kömürüdür. Her iki kömür de oldukça önemlidir. Ayrıca işlevsel olan kömür kategorisinde yer alırlar. Ülkemizde kömür madenlerinin çıkarıldığı yerler genel olarak iş yoğunluğu fazla olan yerlerdir. Kömür çıkarılan yerlerden olan Zonguldak Ereğli’de Taş kömürü çıkarılır. Buradan çıkan taş kömürleri, Karabük iline gönderilerek işlenir. Bunun yanı sıra Kastamonu İnebolu’da da taş kömürü yatakları mevcuttur.

Taş Kömürünün Özellikleri

Yer altı madenlerinden olan taş kömürü, yakılarak enerji elde edilir. Taş kömürü yakılırken elde edilen enerjinin içerisinde karbon ve çeşitli yanıcı gazlar vasıtası ile çabuk yanan bir fosildir. Taş kömürünün özelliklerine bakıldığında;

 • Yandıktan sonra havaya karbondioksit gazı yayar
 • Oldukça güçlü ısı verir
 • Yüksek kalorili bir madendir
 • Uzun süre yanar ve ateşi canlı tutar
 • Kolay kolay sönmez
 • Isı olarak evlerde kullanılması tercih edilmez
 • Türkiye’de demir çelik fabrikalarında kullanılır
 • Kimya sanayisi ve demir sanayisinde kullanılır
 • Taş kömürü ile çalışan belirli ısıtma sistemleri vardır

Kömürün Kullanım Alanları

Taş kömürü nerede çıkarılır sorusundan sonra kömürün kullanım alanları da oldukça önemli bilgiler arasındadır. Kömür, asıl olarak çok yönlü bir madendir. Dolayısıyla dünyada önemli bir yeri vardır. Kömürün kullanım alanları birçok yerde mevcuttur. Bunlardan bazıları;

 • Isınma
 • Elektrik üretimi
 • Demir çelik sanayisi
 • Çimento

Gibi alanlarda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Taş kömürü, ısıtıldıktan sonra kok kömürü haline gelmektedir. Linyit kömürüne bakıldığında ise Türkiye’de kullanım alanları termik santrallerdir. Termik santrallerde elektrik üretimi için kullanılan Linyit kömürü, farklı alanlarda da kullanılmaktadır.